top of page

Mar 7 Thu

Ferrando / Zheng / Kuntz 

Bern, BeJazz (CH) - Details -

Mar 28 Thu

ANIMA 

Dresden (DE) - Details -

April 2 Tue

Ferrando / Zheng / Canna 

Bern, Jazzfest (CH) - Details -

April 3 Wed

Ferrando / Zheng / Canna 

Bern, Jazzfest (CH) - Details -

April 4 Thu

Ferrando / Zheng / Canna 

Bern, Jazzfest (CH) - Details -

April 5 Fri

Ferrando / Zheng / Canna 

Bern, Jazzfest (CH) - Details -

April 6 Sat

Ferrando / Zheng / Canna 

Bern, Jazzfest (CH) - Details -

Jun 17 Mo

Bachelorconcert

Bern (CH) 

------------------------------------------------------------

PAST EVENTS

Dec 18 Mon

Music of  'Old and New Dreams'

Bern (CH) - Details -

Dec 19 Tue

Music of  Steve Coleman

Bern (CH) - Eigerstraße 42  - 19:30

Jan 8 Mon

Music of  Björk

Bern (CH) - Eigerplatz 5  - 18:45

Dec 19 Tue

Music of  Steve Coleman

Bern (CH) - Eigerstraße 42  - 20:00

Jan 22 Mon

HKB Ensembles

Bern (CH) - Details  - 

Jan 24 Wed

HKB Ensembles

Bern (CH) - Details  - 

Jan 25 Thu

HKB Ensembles

Bern (CH) - Details  - 

Feb 7 Wed

Glöckner / Ferrando

Dresden (DE) - Blue Note - Details  - 

Feb 8 Thu

Ferrando / Lauer / Knödler / Marin

Dresden (DE) - Blue Note - Details  - 

Feb 17 Sat

ANIMA @ Donau115

Berlin (DE) - Details  - 

Feb 23 Fri

ANIMA 

Fürth (DE) 

Mar 2 Sat

Django Bates' Bern Art Ensemble 

Bern, Progr (CH) 

bottom of page